Informatie voor spreekbeurt of werkstuk
Inleiding Wat hebben vlinders nodig?
Dagvlinder of nachtvlinder? Waar zitten de vlinders in de winter?
Hoe gaat de ontwikkeling van eitje naar vlinder? Hoe overleven vlinders?
Hoe ziet een vlinder eruit? Waarom zijn er tegenwoordig minder vlinders?
Waarom zien we tegenwoordig minder dagvlinders dan vroeger?
Vraag het maar aan oudere mensen. Waar vroeger allerlei dagvlinders in grote aantallen rondvlogen zie je er nu nog maar een paar. Er zijn in de 20e eeuw al 17 soorten vlinders uit Nederland verdwenen. En van de 53 soorten, die je nu nog wel in ons land kunt zien, is ruim de helft zeldzaam of zeer zeldzaam. Veel vlindersoorten komen alleen nog in beschermde natuurgebieden voor.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van deze achteruitgang? Veel geschikte plekjes voor dagvlinders hebben plaats moeten maken voor huizen, wegen, industrie en landbouw. Vroeger kwamen dagvlinders ook in landbouwgebieden voor, maar nu zijn ze daar vrijwel verdwenen. Dit komt bijvoorbeeld doordat mensen teveel mest en bestrijdingsmiddelen gebruiken. En doordat we zoveel huizen en wegen bouwen, zijn veel geschikte plekjes voor vlinders ver uit elkaar komen te liggen in ons landschap. Wanneer een vlindersoort ergens verdwijnt, bijvoorbeeld door een ziekte, dan is de kans groot dat hij daar nooit meer terugkomt. De meeste dagvlinders kunnen namelijk niet ver vliegen. Een grote weg of een kanaal kan al een te grote hindernis vormen.

.

Klik hier om terug te keren naar het begin van deze pagina.

.